Андрій Петрович - серед науковців України

31.05.2014 15:44

Вже вчетверте взяв участь у науково-практичній конференції вчитель історії НВК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ ГРИЦЕНКО. Цей науковий захід вже втринадцяте зібрав науковців-істориків із всієї України в стінах Національного заповідника "Глухів".

Історик А.П.Гриценко виступив на конференції із статтею "Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ-ХХ століть". 

Всього в конференції, що тривала 28-30 травня 2014 року, взяло участь  більше 5 докторів наук, 37 кандидатів наук та 19 аспірантів. По результатам конференції було видано збірник наукових праць "Сіверщина в історії України" (випуск 7), який внесений до переліку фахових видань з історичних наук ВАК України. 

Серед 76 наукових статей у Науковому збірнику "Сіверщина в історії України" також побачила світ і стаття А.П.Гриценка.