На порозі школи

18.11.2013 16:39

На порозі школи26.09.2013

 

НА ПОРОЗІ ШКОЛИ

(ПОРАДНИК ДЛЯ БАТЬКІВ)

 

У дітей треба розвивати зір, слух, розум: нехай дивлять-  ся і захоплюються довколишньою красою, багатством зоряного неба, квітучого лугу, зеленню лісу. Нехай вчаться прислуховуватися до звучання великого оркестру природи: шуму вітру, шелесту листя, співу цвіркуна, квакання .жаб...

                 С. Геник

 

    У пораднику пропонуємо деякі рекомендації та орієнтири для батьків щодо підготовки дитини до школи. До запропонованих завдань можна придумувати безліч аналогічних. Головне - любити дитину, дбати не лише про гарний одяг та взуття для неї, але жити її інтересами, формувати здорову, розумну і добру Людину.

   Педагог Дейл Постман писав: "Вступаючи до школи, дитина являє собою знак питання, а закінчуючи її - крапку. А як хочеться, щоб діти, батьки, вчителі завжди були одним знаком оклику. Адже немає нагороди дорожчої, ніж очі наших дітей, які сяють допитливістю, добротою і любов'ю".

   Успішність навчання великою мірою визначається тим, наскільки готовими до цієї нової і складної діяльності прийдуть діти до школи.

 

      ГОТОВНІСТЬ дитини до школи

 

    Що ми розуміємо під поняттям "готовність дитини до школи"?

    Досвід переконує, що поняття готовність дитини до школи батьки розуміють надто завужено, спрощено, визначаючи основними домінантами навчання читання і лічбу. Однак цього надто мало. Спираючись на дані психолого-педагогічних досліджень, графічно можна представити найважливіші сфери розвитку дитини, які у перспективі мають відіграти важливу роль в успішному навчанні.

       Школа - новий світ для дитини з певним колом обов'язків та вимог, із заміною понять "хочу" на "треба". Більшість дошкільників спокійно став­ляться до школи, радіють. 18 % дітей не хочуть іти до школи через несхвальні відгуки дорослих.

        Успішність шкільного навчання і подолання психоемоційного диском­форту дитини тісно пов'язані з тим, як вона ставиться до школи, наскільки контактує з дорослими, як поводиться у конфліктних ситуаціях. Тому дуже важливо сформувати позитивну мотивацію на навчання у школі.

        У старших дошкільників, які йдуть до школи, необхідно сформувати ті передумови, завдяки яким навчання проходитиме успішно. Такими переду­мовами є загальний психічний розвиток дитини, що відповідає певній віковій кормі. Він виявляється у певному запасі знань і уявлень про навколишній світ у сформованості пізнавальних процесів, у емоційно-вольовому розвит­кові ; соціально-комунікативних навичках.

        Окрім того, надзвичайно важливим є рівень сформованості сприйняття (оперування сенсорними еталонами: кольором, формою, величиною), зорово-моторної координації (вправність дрібних рухів руки дитини особливо у поєднанні із зоровим сприйманням), здатність оперувати певними предметно-кількісними відношеннями (порівняння предметів, орієнтація у  просторі та ін.)

       Вагомою складовою готовності до навчання є певний рівень емоційнно-вольової тасоціальної зрілості, що проявляється у довільності поведінки. Здатність до свідомої регуляції поведінки формується разом із розвитком особистості дитини впродовж усього її дошкільного дитинства.

                 Не менш важливою є фізична готовність до навчання у школі. Це достатнє функціонування всіх органів та систем дитячого організму, елемен­тні навички щодо збереження здоров'я.

   Психологічна готовність дитини - це достатній рівень розвитку психічних процесів: пам'яті, мислення, уваги,  уяви та ін.

         Мовленнєво-комунікативна  готовність – це    достатній запас слів, правильна зуковимова, володіння граматичною будовою мовлення та навичками спілкування, знання та використання у мовленнєвій практиці етичних засад спілкування, вміння встановлювати контакт з однолітками та дорослими.

          Інтелектуальна готовність дітей до школи включає три основних компоненти: засвоєння кола знань про природу, життя людей, світ мистецтва та предметного середовища, відповідний рівень психічних процесів (пам'ять, увага, зосередженість, уява): мова і мислення; сформованість елементів на­чальної діяльності.

           Емоційно - вольова готовність передбачає вміння керувати своєю поведінкою, емоціями, вміння переключати увагу з одного предмета на інший, стриму­вати свої імпульси, докладати зусилля для виконання завдання та інше.

          Моральна готовність включає сформованість тих моральних якостей, які допомагають дитині ввійти у новий шкільний колектив, контактувати з дорослими та однолітками. Це засвоєння дітьми правил соціальної поведінки.

      Отже, готовність дитини до шкільного навчання складається з багатьох компонентів. Недостатня сформованість одного з них не може не позначитися на її адаптації до школи.