Навчальні плани для дітей з особливими потребами (з 1 вересня 2014 р.)

01.02.2014 17:49

З огляду на впровадження з 1 вересня 2014 року Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами у Міністерстві освіти і науки України (МОН) розробили Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно з документом типові навчальні плани визначають зміст і структуру початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами за допомогою інваріантної та варіативної складових. Вони встановлюють погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично тижневе навантаження учнів, загальнотижневу кількість годин за освітніми галузями та загальнотижневу кількість годин на корекційно-розвиткові заняття.

У міністерстві планують увести Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в дію поетапно:

  • у підготовчих, 1-2-х класах — з 2014/2015 навчального року;
  • у 3-х класах — з 2015/2016 навчального року;
  • у 4-х класах — з 2016/2017 навчального року.

Також передбачено проведення корекційно-розвиткових занять, змістове наповнення яких буде визначатися з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей.

Розроблені типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем та протягом 5 років навчання. Ознайомтеся з ними докладніше.