Як підготуватись до школи

08.10.2013 16:39

Готуємось до школи26.09.2013

 

       ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

 

 

  Підготовка   дитини   до   школи   здійснюється  трьома шляхами.

                  Перший - коли дитина відвідує дитячий садок і навчально-виховні завдання зреалізовуються відповідно до державних програм і стандартів, які спрямовані на забезпечення її всебічного і гармонійного розвитку. При цьому дитина одержує багато корисних звичок і навичок співжиття у колективі, уміння спілкуватися з людським, природним і предметним середовищами, контактувати з однолітками і дорослими, тобто набуває елементарного соціального досвіду.

  Другий шлях - коли батьки лише на час занять приводять малюка у дитячий садок. Дитина при цьому одержує певну суму знань, необхідних для на­вчання у школі, однак програє у плані соціальної адаптації.

  Третій шлях - коли батьки (інші члени сім'ї) самостійно готують дитину до школи. Він не завжди приносить бажані результати. По-перше, дитина, виховуючись у середовищі дорослих, часто позбавлена спілкування з одно­літками, у першому класі часто комплексує і тяжко входить у дитячий колектив. По-друге, і що дуже важливо, - більшість батьків мало ознайомлені з особливостями розвитку дитини, з психолого-псдагогічною літературою, з новітніми методиками подачі навчального матеріалу дітям, а здебільшого навчають, як колись навчали їх. Не звертається увага на формування емоційно-вольової сфери, на вміння регулювати своїми емоціями, на формуван­ня уваги, зосередженості, дисциплінованості, посидючості, вмінні чітко ви­конувати словесну інструкцію. А це надзвичайно важливо для успішного навчання у школі. Окрім того, батьки не мають достатніх навичок та умінь навчати дітей мислиннєвих операцій: аналізу, синтезу, класифікації, порівнян­ня, уміння узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, ро­бити логічні висновки та ін., тобто формувати інтелектуальну готовність до школи.

     Подаємо кілька практичних порад для батьків, які самостійно прагнуть підготувати дитину до успішного навчання у школі.

     У дитини треба виробити бажання вчитися. Щоб процес підготовки до школи був цікавий, всі завдання доцільно проводити в ігровій формі і не обов'язково за столом. Будь-яка життєва ситуація, явище природи, предмет можуть піддаватися аналізу, синтезу, порівнянню, узагальненню, класифікації, а твори художньої літератури або різноманітні жанри фольклору зба­гачуватимуть пам'ять, розвиватимуть думку, уяву, вміння логічно мислити. Все це у комплексі впливатиме на розумовий розвиток майбутнього школя­ра та його успішне навчання.