Нормативно-правова база

Конституція України

Національна доктрина розвитку освіти

Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні

Постанова кабінету міністрів України від 28.03.2002 № 379 Про затвердження Державної програми "Вчитель"

Положення про державний вищий навчальний заклад

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію навчального процесу

Положення про інститути післядипломної педагогічної освіти

Закон України Про освіту

Закон України Про загальну середню освіту

 Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН від 28.01.2014 № 1/9-74)

Лист «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань» № 1/9-72 від 28.01.2014 р.

Закон України Про дошкільну освіту

Закон України Про позашкільну освіту

Закон України Про професійно-технічну освіту

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України Про наукову і науково-технічну експертизу

Закон України Про інноваційну діяльність

Закон України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій