ДОКУМЕНТАЦІЯ НВК

Стаття 30 Закону України "Про освіту" (2017)

 Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

1

Статут

Перегляньте, будь ласка, за посиланням

2

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п. 6)

Перегляньте, будь ласка за посиланням

3

Сертифікати про акредитацію програм

 

4

Структура та органи управління закладу

Управління НВК здійснюється його засновником – Березівською сільською радою та уповноваженим органом – відділом освіти, молоді та спорту Березівської сільської ради відповідно до переданих повноважень.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює директор. Колегіальним органом управління закладом є педагогічна рада.

5

Кадровий склад закладу освіти  згідно з ліцензійними умовами

Список працівників

Перегляньте, будь ласка, за посиланням

 

6

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Освітні програми МОН

Перегляньте, будь ласка, за посиланням

Освітня програма Слоутського НВК

Перегляньте, будь ласка, за посиланням

7

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Села Слоут та Долина Березівської сільської ради  

8

Ліцензований облік та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі

Проектна потужність  закладу — 640 чол., . Мережа станом на 05.09.2018 — 104 учень та 40 вихованців ДНЗ  

9

Мова освітнього процесу

Українська

10

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення)

 

11

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Перегляньте, будь ласка за посиланням

12

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

 

13

Результати моніторингу якості освіти

 Перегляньте, будь ласка, за посиланням

14

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Перегляньте, будь ласка, за посиланням

15

Правила прийому до закладу освіти

Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) , 

а також свідоцтва про народження (копії), паспорта,

медичної довідки встановленого зразка,

документа про наявний рівень освіти

та особової справи ( крім дітей, які вступають до першого класу).освіти 

16

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

За потреби (у разі заяви батьків та наявності відповідного медичного висновку) в НВК організовується  навчання для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до діючих нормативних документів.